Prace na wysokości są wpisane w rejestr prac szczególnie niebezpieczne. Według statystyk GUS dużą cześć wypadków w pracy stanowią upadki z wysokości. Polskie przepisy stanowią że osoby zajmujące się tego typu usługami muszą być przeszkolone z BHP na stanowisku pracownik wysokościowy oraz musza posiadać aktualne badania lekarskie uprawniające do pracy powyżej 3 metrów. Pracownik nie rzadziej niż raz do roku powinien przechodzić szkolenie okresowe BHP w pacy na wysokości. Istotne jest także aby osoby świadczące Usługi w dostępie linowym stale utrzymywali sprawność fizyczną oraz dbali o zdrowie.

Pracę na wysokości definiuje praca wykonywana na powierzchni, która znajduje się na wysokości co najmniej jednego metra nad poziomem podłogi lub gruntu. Podczas wykonywania różnego rodzaju zleceń konserwatorskich, budowlanych, montażowych na wysokości, należy zachować szczególne środki ostrożności z powodu tego, iż pojawia się wysoki stopień zagrożenia zdrowia, a nawet życia pracownika.

Zadaniem pracodawcy przy usługach wysokościowych jest zapewnienie pracownikowi następujących środków ochrony indywidualnej i szkoleń:

– powyżej jednego metra : kask oraz szkolenie do pracy na wysokości

– powyżej 2 metrów dodatkowo pełne zabezpieczenie chroniące przed upadkiem z wysokości ( uprząż, absorbery energii, urządzenia asekuracyjne, urządzenia samohamowne itp. )

– powyżej 3 metrów : dodatkowo badania lekarskie do pracy na wysokości z podaniem terminu ich ważności ( w zależności od wieku i stanu zdrowia ) i nazwy pracodawcy

Usługi wysokościowe powinny być organizowane i wykonywane w taki sposób, aby nie prowadziły do narażenia zdrowia i życia pracownika oraz osób trzecich jak i mienia firmy i osób postronnych. Klienci powinni duży nacisk kłaść na przestrzeganie środków bezpieczeństwa podczas wykonywania usług na wysokości.

Przy zastosowaniu wyżej wymienionych czynników praca na wysokości staje się przyjemna i bezpieczna a co za tym idzie usługa jest wykonywana efektywnie i szybko.

Strona korzysta z pilków cookies.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close